Biografi Habib Segaf Baharun, Pendakwah Yang Tak Kenal Lelah

Dr. K.H. Habib Segaf Baharun, M.H.I. Lahir pada hari Jumat, tanggal 7 juni 1974. Merupakan anak kedua dari Habib Hasan Bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah (Dalwa) Bangil, Pasuruan.

Pendidikan Habib Segaf Baharun

Habib Segaf Baharun menyelesaikan pendidikan dari SD, MTs hingga MA di Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah. 

Dilanjutkan dengan pendidikan sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Dalwa, prodi Hukum Islam.

Selama 2 tahun Habib Segaf Baharun membantu kepengurusan dan kependidikan di Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah, sebelum berangkat ke Yayasan Ribath yang diasuh oleh Al-Habib Zain bin Ibrohim bin Sumaith yang terletak di Madinah, Saudi Arabia.

Habib Segaf Baharun mendalami ilmu-ilmu agama Islam di Madinah  terutama di dalam bidang ilmu fiqih, seperti ibadah, syari’ah dan mu’amalah; ilmu alat, seperti nahwu, shorof, dan balaghoh, serta ilmu tasawwuf selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1994 hingga tahun 1998.

Selama di luar negeri, beliau berguru kepada banyak ulama besar dalam banyak bidang keilmuan. Di antaranya:

 • Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, pendiri yayasan pendidikan Rushaifah di Makkah
 • Habib Salim Asy-Syathiri, pendiri Yayasan Ribath Tarim Hadhromaut, Yaman
 • Habib Umar al-Hafidz pengasuh Yayasan Darul Musthofa Tarim, 
 • Habib Abdullah Ba’abud, Habib Muhammad Al-Hamid, 
 • Habib Abdullah Al-Masyhur, Syeikh Muhammad Fal Asy-Syinqiti, 
 • dan masih banyak lagi.

Setelah pulang dari mendalami ilmu-ilmu agama di luar negeri, Habib Segaf Baharun meneruskan pendidikan magister (S2) di Universitas Sunan Giri Surabaya, pada prodi Hukum Islam.

Pada tahun 2018, tepatnya hari Rabu, 5 September 2018, beliau mendapatkan gelar Doktor (S3) dalam bidang Bahasa Arab setelah dua tahun mengikuti program pendidikan doktoral di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dan saat ini beliau masih menyelesaikan program pendidikan doktoral lainnya di Universitas Teknologi Malaysia.

Buku atau Kitab Karya Habib Segaf Baharun

 • Buku Bagaimanakah Anda Menunaikan Sholat Dengan Benar
 • Buku Panduan Mudah Fiqih Muslimah
 • Buku Mutiara Indah Dari Mimbar Nabi
 • Buku Fiqih Muamalat
 • Buku Berlian Langit
 • Buku Bagaimanakah Anda Menikah
 • Buku Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan
 • Buku Fiqih Jinayat
 • Buku Macam-Macam Kaffaroh
 • Buku Manasik Haji, Umroh, Dan Ziarah
 • Buku Problematika Haif Dan Permasalahan Wanita
 • Buku Sudah Sahkah Puasa Anda?
 • Buku Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat Dengan Benar
 • Buku Meraih Anugerah Bermimpi Nabi
 • Buku Anakku Investasi Akhiratku
 • Buku Terapi Hati Dan Jiwa
 • Buku Syariat Islam Solusi Kehidupan Dunia
 • Buku Ciri-Ciri Orang Sholeh
 • Buku Pedoman Pra-Nikah
 • Buku Panduan Doa Haji, Umrah, dan Ziarah

Habib Segaf Baharun juga dikenal sebagai ulama yang produktif. Tercatat, sudah 20 judul buku atau kitab hasil karya beliau yang diterbitkan.

Buku-buku beliau membahas tentang berbagai permasalahan agama. Seperti, fiqih kewanitaan, buku tasawwuf, ibadah sholat, zakat, haji, muamalah, jinayah, kafaroh, puasa, dan berbagai macam ibadah lainnya.

Habib Segaf Baharun juga menjabat sebagai Rektor Institut Agama Islam (IAI) Dalwa. Dan juga merupakan pengasuh, penasehat, serta pembicara di beberapa majelis pada beberapa kota yang berbeda.

Seperti Majelis Subuhan Al-Busyro di Bangil, Jawa Timur, yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat, pejabat-pejabat negara legislatif, juga ribuan masyarakat dari sekitar Bangil maupun luar kota.

Beliau juga menjadi pengasuh serta pembicara di Majelis Taklim Darus Sholihin yang diadakan di tiga kota di Kalimantan Selatan, serta beberapa majelis lainnya yang terletak di berbagai kota besar maupun kota kecil di seluruh Indonesia.

Beliau juga kerap kali mengisi berbagai acara di berbagai daerah, sebagai pembicara, penceramah, dan konsultan, seperti mengisi seminar umum, beberapa acara TV seperti Aswaja Net dan Nabawi TV, juga mengisi radio Nabawi Tv.

Beliau pun rutin berdakwah di berbagai daerah terpencil di penjuru Indonesia setiap setahun sekali. Seperti Aceh, Palembang, Jambi, Lombok, berbagai daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi, dan masih banyak lagi.

Semoga kita dapat mengambil teladan yang baik dari Biografi Habib Segaf Baharun. Amin


Share: